បញ្ចុះតំលៃ២០%ដល់៥០%

សាលាអន្តរជាតិសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ

សាលាភាសាអង់គ្លេស

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Mix-Cafe Cambodia

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dos Besos

ភោជនីយដ្ឋានម៉ិចស៊ីកូ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

វិទូគ្រឿងសមុទ្រស្រស់

ភោជនីយដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Coriander Indian

ភោជនីដ្ឋានម្ហូបឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ២០%

ពេទ្យធ្មេញ ធីសឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Lemongrass

ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបថៃ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

J J ICE CREAM

ហាងការ៉េម

បញ្ចុះតំលៃ២០%

BaySey Coffee

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ២០%

ពេទ្យធ្មេញអង្គរមាស

មន្ទីរពហុព្យាបាល

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ក្រយាអង្គរ

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Deluxe Chicken

ហាងលក់មាន់បំពង

បញ្ចុះតំលៃ១០%

MARIO CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Bodia Cambodian Apothecary

ហាងលក់គ្រឿងសំអាង

បញ្ចុះតំលៃ១0%

ខ្ញីចាស់ម៉ាស្សា

ម៉ាស្សា

បញ្ចុះតំលៃ២០%

The Prospect Restaurant

ម្ហូបខ្មែរ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Pheapbol’s Brewhouse

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ទឹកសៀង

ស៊ុប & ប៊ីប៊ីឃ្យូ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Alpha Coffee & Bakery

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%-២០%

My Dog

ហាងសត្វចិញ្ចឹម

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Shiva Shakti

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Rough English Community

បង្រៀនអង់គ្លេសដល់ផ្ទះ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Bodia Spa

ស្ប៉ា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Number 15

ហាងកាត់សក់

បញ្ចុះតំលៃ៥%

​​​​Hair Removable Salon MOTOKI

ហាងជំរុះរោម

បញ្ចុះតំលៃ២៥%ដល់៣០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

SUNWAY HOTEL

សណ្ឋាគារ

តំលៃពិសេស

ផេង ហួន

ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Green o Farm

ហាងលក់គ្រឿងទេស

តំលៃពិសេស

VegeSafe

ទឹកសំអាតបន្លែ និង ផ្លែឈើ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Time Station NEO

ហាងលក់នាឡិកា

តំលៃពិសេស

សុទ្ធាលក់គ្រឿងប្រាក់

លក់គ្រឿងប្រាក់

បញ្ចុះតំលៃ១០%-៣០%

Invention Fashion

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

Menard

ហាងកែសម្ផស្ស

បញ្ចុះតំលៃ១០%

TUSK

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

LUNA

ភោជនីយដ្ឋាន

កាតស្រាបៀរ$១០

GOOD TIMES BAR PHNOM PENH

បារ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

cocina CARTEL

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Red Wine House

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Pho24

ភោជនីយដ្ឋានវៀតណាម

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Frizz

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dessert Story

ហាងបង្អែម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Brooklyn Pizza

ហាងភីហ្សា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Teuk Skor

ហាងបង្អែមខ្មែរ

បញ្ចុះតំលៃ២០%

Boost Juice

ហាងលក់ទឹកផ្លែឈើស្រស់