បញ្ចុះតំលៃ២០%

Boost Juice

ហាងលក់ទឹកផ្លែឈើស្រស់

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Motor +

ហាងលក់គ្រឿងបន្លះម៉ូតូ

Corn Dogតំលៃតែ$១

ripple CAFE

ភោជនីយដ្ឋាន

តំលៃពិសេស

ផេង ហួន

ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

បញ្ចុះតំលៃ៣០%

VIZZ

ហាងកាហ្វេ និង បារ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Deluxe Chicken

ហាងលក់មាន់បំពង

បញ្ចុះតំលៃ១០%

YVES ROCHER

ហាងលក់គ្រឿងសំអាង

ទិញអាវ៣បញ្ចុះតំលៃ

Little Fairy

ហាងសំលៀកបំពាក់ក្មេង

បញ្ចុះតំលៃ២៥%

KHMER HAND SPA

ស្ប៉ា

បញ្ចុះតំលៃ១០% (ភីហ្សា)

ភោជនីយដ្ឋានដំរីផ្កាឈូក

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ហាងផ្កាបុប្ផាគិរី

ហាងផ្កា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

TUSK

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Number 15

ហាងកាត់សក់

បញ្ចុះតំលៃ២០%

Spring

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ក្មេង

ផ្តល់ជូនGyozaឥតគិតថ្លៃ

KARAKARA

ហាងលក់មីហិល

បញ្ចុះតំលៃ១០%

E-OPTICS

ហាងលក់វ៉ែនតា

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Green o Farm

ហាងលក់គ្រឿងទេស

តំលៃពិសេស

សុទ្ធាលក់គ្រឿងប្រាក់

លក់គ្រឿងប្រាក់

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Rough English Community

បង្រៀនអង់គ្លេសដល់ផ្ទះ

បញ្ចុះតំលៃ២០%

iL BRiLLE

ម៉ាស្សា

តំលៃពិសេស

MASA

ម៉ាស្សា

បញ្ចុះតំលៃ៥%

​​​​Hair Removable Salon MOTOKI

ហាងជំរុះរោម

បញ្ចុះតំលៃ២០%

White Rabbit Soap

ហាងម៉ាស្សាស្បែករបស់ប/ទជប៉ុន

តំលៃពិសេស

VegeSafe

ទឹកសំអាតបន្លែ និង ផ្លែឈើ

ទិញ៣ថែម១

noni

ហាងធ្វើសាប៊ូ

បញ្ចុះតំលៃ១០%-៣០%

Invention Fashion

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Lounge KOTO

កន្លែងលំហែកាយ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

SUMIBI YOKOCHO

ភោជនីដ្ឋានជប៉ុន

ទិញ២ថែម១

Gochiso World

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Frizz

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Lobby Lounge & Bar

បារ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Regency Cafe

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Xiang Palace

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Teuk Skor

ហាងបង្អែមខ្មែរ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

cocina CARTEL

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ

ផ្តល់ជូនពិសេស

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ចំប៉ីស្ប៉ា

ស្ប៉ា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Nature Republic

ហាងកែសម្ផស្ស

បញ្ចុះតំលៃ៨%

The Face Shop

ហាងកែសម្ផស្ស

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

Menard

ហាងកែសម្ផស្ស

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

SUNWAY HOTEL

សណ្ឋាគារ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Toto BBQ

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Toto Ice Cream

ហាងការ៉េម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Toto Ramen

រ៉ាម៉េន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

HUB

ហាងភេសជ្ជៈ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Pho24

ភោជនីយដ្ឋានវៀតណាម

$1Coupon

YAKITORI

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០% (បារតែប៉ុណ្ណោះ)

Blue Home Villa 2

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dot Grill:Lounge

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

bonbon

ហាងការ៉េម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Fat Boys

ហាងប៊ឺហ្គឺ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Red Wine House

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

BlackBall

តែគុជ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dessert Story

ហាងបង្អែម

ទិញ១ថែម១

Sunrise Tacos

ភោជនីយដ្ឋានម៉ិចស៊ីកូ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Brooklyn Pizza

ហាងភីហ្សា

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

ASHIMA

ភោជនីយដ្ឋានស៊ុបផ្សិត

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Cowboy

ភោជនីយដ្ឋាន និង​បារ

បញ្ចុះតំលៃពិសេស

TAKARAYA

ភោជនីយដ្ឋានជប៉ុន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Stonegrill

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Madras India

ភោជនីដ្ឋានឥណ្ឌា

តំលៃពិសេស

M.Asia

ហាងលក់គ្រឿងទេសអាឡាល់