បញ្ចុះតំលៃ១០%

បេស

ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរស

បញ្ចុះតំលៃ២០%

Kuchinashi Buffet

ភោជនីយដ្ឋានបែបជប៉ុន

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Boost Juice

ហាងលក់ទឹកផ្លែឈើស្រស់

កាតស្រាបៀរ$១០

GOOD TIMES BAR PHNOM PENH

បារ

បញ្ចុះតំលៃ២០% សំរាប់ការកក់កន្លែងទុក

Hand & Stone Massage Spa & Salon

ហាង​ស្ប៉ា និង សាឡន

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Street Kitchen

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០% លេី Hummus

Cafe Apcha

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ២០% លេីបូហ្វេពេលព្រឹក

M Cafe

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Premium Coffee & Bakery

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ២០%លេីភេសជ្ជៈ

King Pot

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Cafe Linda 123

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Rough English Community

បង្រៀនអង់គ្លេសដល់ផ្ទះ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១0%

ខ្ញីចាស់ម៉ាស្សា

ម៉ាស្សា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

YVES ROCHER

ហាងលក់គ្រឿងសំអាង

បញ្ចុះតំលៃ២០%

ពេទ្យធ្មេញ ធីសឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ

តំលៃពិសេស

ផេង ហួន

ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Number 15

ហាងកាត់សក់

បញ្ចុះតំលៃ២៥%ដល់៣០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ

តំលៃពិសេស

VegeSafe

ទឹកសំអាតបន្លែ និង ផ្លែឈើ

តំលៃពិសេស

សុទ្ធាលក់គ្រឿងប្រាក់

លក់គ្រឿងប្រាក់

បញ្ចុះតំលៃ១៥%-២០%

My Dog

ហាងសត្វចិញ្ចឹម

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

Menard

ហាងកែសម្ផស្ស

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ក្រយាអង្គរ

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០% ថ្ងៃសៅរ៍ និង ថ្ងៃអាទិត្យ

វិទូគ្រឿងសមុទ្រស្រស់

ភោជនីយដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

J J ICE CREAM

ហាងការ៉េម

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Alpha Coffee & Bakery

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Shiva Shakti

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

cocina CARTEL

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

DEJA CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dos Besos

ភោជនីយដ្ឋានម៉ិចស៊ីកូ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Pizza Factory & Café

ភីហ្សា & ហាងស្រា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ROYAL BOOKSTORE

បណ្ណាគារ

បញ្ចុះតំលៃ៥%

The Nail

ហាងធ្វើក្រចក

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ទឹកសៀង

ស៊ុប & ប៊ីប៊ីឃ្យូ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Teuk Skor

ហាងបង្អែមខ្មែរ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Red Wine House

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Frizz

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Deluxe Chicken

ហាងលក់មាន់បំពង

បញ្ចុះតំលៃ១០%

MARIO CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃពិសេស

Glass Coffee & Food

ហាងកាហ្វេ & ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%​ - ២០%

Aura Spa & Coffee

ហាង​ស្ប៉ា និង កាហ្វេ