បញ្ចុះតំលៃ១០%

Banh Mi & Bros

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

G-Cafe SAGASO

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Rough English Community

បង្រៀនអង់គ្លេសដល់ផ្ទះ

បញ្ចុះតំលៃ៥%

​​​​Hair Removable Salon MOTOKI

ហាងជំរុះរោម

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

Menard

ហាងកែសម្ផស្ស

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

ខ្ញីចាស់ម៉ាស្សា

ម៉ាស្សា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Number 15

ហាងកាត់សក់

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Bodia Spa

ស្ប៉ា

បញ្ចុះតំលៃ២៥%ដល់៥០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១០%-៣០%

Invention Fashion

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Bodia Cambodian Apothecary

ហាងលក់គ្រឿងសំអាង

$50គ្មានការប្រាក់

TAKARAJIMA

កន្លែងបញ្ចាំ

តំលៃពិសេស

សុទ្ធាលក់គ្រឿងប្រាក់

លក់គ្រឿងប្រាក់

ទិញអាវ៣បញ្ចុះតំលៃ

Little Fairy

ហាងសំលៀកបំពាក់ក្មេង

តំលៃពិសេស

ផេង ហួន

ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

SUNWAY HOTEL

សណ្ឋាគារ

ជូនកាបូបយួរដៃ១

AMA Baby Shop

ហាងអនឡាញសំភារៈកូនក្មេង

បញ្ចុះតំលៃ១០%

cocina CARTEL

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Green o Farm

ហាងលក់គ្រឿងទេស

តំលៃពិសេស

VegeSafe

ទឹកសំអាតបន្លែ និង ផ្លែឈើ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

MOTO+

ហាងលក់គ្រឿងបន្លះម៉ូតូ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Time Station NEO

ហាងលក់នាឡិកា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Deluxe Chicken

ហាងលក់មាន់បំពង

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Toto Ramen

រ៉ាម៉េន

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Toto Ice Cream

ហាងការ៉េម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ToTo BBQ

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Frizz

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dessert Story

ហាងបង្អែម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Brooklyn Pizza

ហាងភីហ្សា

កាតស្រាបៀរ$១០

GOOD TIMES BAR PHNOM PENH

បារ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

bonbon

ហាងការ៉េម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

BlackBall

តែគុជ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Pho24

ភោជនីយដ្ឋានវៀតណាម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Red Wine House

ភោជនីយដ្ឋាន

Corn Dogតំលៃតែ$១

ripple CAFE

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Teuk Skor

ហាងបង្អែមខ្មែរ

បញ្ចុះតំលៃ២០%

MARIO CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ៥០%

123 Food & Drink

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

SUSHI “1″

ភោជនីយដ្ឋានស៊ូស៊ី

បញ្ចុះតំលៃ២០%

Boost Juice

ហាងលក់ទឹកផ្លែឈើស្រស់