បញ្ចុះតំលៃ១០០ដុល្លារ​

Krorma Tours

ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

បញ្ចុះតំលៃ១០%

SPRING

ហាងសំលៀកបំពាក់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Riverside Backpackers

សណ្ឋាគារ

ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស

PAPA BURGER

ហាងហាំប៊ឺហ្គឺ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ROYAL BOOKSTORE

បណ្ណាគារ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Shiva Shakti

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

J J ICE CREAM

ហាងការ៉េម

តំលៃពិសេស

VegeSafe

ទឹកសំអាតបន្លែ និង ផ្លែឈើ

ទិញ២ថែម១

Royal Guest House

បារ & ផ្ទះសំណាក់

បញ្ជុះតម្លៃពិសេស

Momo Beer House & KTV

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Bodia Spa

ហាងស្ប៉ា

បញ្ចុះតំលៃ២០%

Indo world Travel & Tours

ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Pandora Nail & Eyelash

ក្រចកនិងរោមភ្នែក

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Deluxe Chicken

ហាងលក់មាន់បំពង

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Number 15

ហាងកាត់សក់

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Alpha Coffee & Bakery

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ៥%

បងវែងអូនតឿ (Gaming)

ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Atlas Grill House

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Malinda Decor

ហាងដេគ័រ

បញ្ចុះតំលៃ២០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អង្គរមាស

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ៥%-១០%

KHMER FARM – Fresh Mart

ហាងលក់គ្រឿងទេស

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Flavors of India

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ១០%-៣០%

Invention Fashion

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

បញ្ចុះតំលៃពិសេស

Glass Coffee & Food

ហាងកាហ្វេ & ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Premium Coffee & Bakery

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ២០%

ពេទ្យធ្មេញ ធីសឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ២៥%ដល់៣០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%-២០%

My Dog

ហាងសត្វចិញ្ចឹម

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

Menard

ហាងកែសម្ផស្ស

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ក្រយាអង្គរ

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

cocina CARTEL

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Red Wine House

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

MARIO CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Teuk Skor

ហាងបង្អែមខ្មែរ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dos Besos

ភោជនីយដ្ឋានម៉ិចស៊ីកូ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

DEJA CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ទឹកសៀង

ស៊ុប & ប៊ីប៊ីឃ្យូ

ស្រាបៀរឥតគិតថ្លៃ

Amazing Happy Pizza Pub

អ៊ីតាលីភីហ្សានិងភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជា

បញ្ចុះតំលៃ២០%

Boston Pizza & Bar

ភីហ្សានិងហាងស្រា

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

The Tandoor Indian Restaurant

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ២០%

Uncle Tea

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Happy Dragon Farm

ភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារសរីរាង្គ

បញ្ចុះតំលៃ៤០%

RICHELEU HOTEL

សណ្ឋាគារ

បញ្ចុះតំលៃ២០%

Uniq-tea

ហាង​តែ

ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស

Mang Miguel Kainan

ភោជនីយដ្ឋានភីលីពីន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

MUSUSO

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ10%លើម្ហូប

INTÉGRITÉ

ហាងស្រា, ភោជនីយដ្ឋាន, និងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ៥%

123Pig

អាហារនិងភេសជ្ជៈ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Boy HairCut

ហាងកាត់សក់​​ និង​ អ៊ុតសត់

បញ្ចុះតំលៃ១០-១៥%

SO WAT

ហាងគ្រាប់កាហ្វេ​​​​​​និងម៉ាសុីន

ថែម​ភេសជ្ជៈ១

The Corner

ភោជនីយដ្ឋាន កាហ្វេ បារ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

យ៉ាង

ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់

បញ្ចុះតំលៃ១០% សម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត

វិទូគ្រឿងសមុទ្រស្រស់

ភោជនីយដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រ

កាតស្រាបៀរ$១០

GOOD TIMES BAR PHNOM PENH

បារ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Frizz

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Pizza Factory & Café

ភីហ្សា & ហាងស្រា