បញ្ចុះតំលៃ១០%

Rough English Community

បង្រៀនអង់គ្លេសដល់ផ្ទះ

បញ្ចុះតំលៃ២៥%

KHMER HAND SPA

ស្ប៉ា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Number 15

ហាងកាត់សក់

បញ្ចុះតំលៃ៥%

​​​​Hair Removable Salon MOTOKI

ហាងជំរុះរោម

ផ្តល់ជូនពិសេស

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

YVES ROCHER

ហាងលក់គ្រឿងសំអាង

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Nature Republic

ហាងកែសម្ផស្ស

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

Menard

ហាងកែសម្ផស្ស

បញ្ចុះតំលៃ១០%-៣០%

Invention Fashion

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

តំលៃពិសេស

សុទ្ធាលក់គ្រឿងប្រាក់

លក់គ្រឿងប្រាក់

បញ្ចុះតំលៃ១០%

DBLY Global Fashion

ហាងខោអាវ

ទិញអាវ៣បញ្ចុះតំលៃ

Little Fairy

ហាងសំលៀកបំពាក់ក្មេង

តំលៃពិសេស

ផេង ហួន

ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Green o Farm

ហាងលក់គ្រឿងទេស

តំលៃពិសេស

VegeSafe

ទឹកសំអាតបន្លែ និង ផ្លែឈើ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Lobby Lounge & Bar

បារ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Regency Cafe

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Xiang Palace

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Lounge KOTO

កន្លែងលំហែកាយ

Corn Dogតំលៃតែ$១

ripple CAFE

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០% (ភីហ្សា)

ភោជនីយដ្ឋានដំរីផ្កាឈូក

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Deluxe Chicken

ហាងលក់មាន់បំពង

បញ្ចុះតំលៃ១០% (បារតែប៉ុណ្ណោះ)

Blue Home Villa 2

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

The Star Bar

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

The Coffee Nut

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

cocina CARTEL

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

SUMIBI YOKOCHO

ភោជនីដ្ឋានជប៉ុន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dot Grill:Lounge

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Red Wine House

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Pho24

ភោជនីយដ្ឋានវៀតណាម

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Frizz

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

bonbon

ហាងការ៉េម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dessert Story

ហាងបង្អែម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Brooklyn Pizza

ហាងភីហ្សា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

BlackBall

តែគុជ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Teuk Skor

ហាងបង្អែមខ្មែរ

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Toto Ice Cream

ហាងការ៉េម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Toto BBQ

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Toto Ramen

រ៉ាម៉េន

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Eleven One Kitchen

ភោជនីយដ្ឋានអាហារសរីរាង្គ

ផ្តល់ជូនGyozaឥតគិតថ្លៃ

KARAKARA

ហាងលក់មីហិល

បញ្ចុះតំលៃពិសេស

Japanese Noodle Bar O-san

រ៉ាម៉េន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Time Station NEO

ហាងលក់នាឡិកា

រៀនសាកFREE

Advance Learning Academy

សាលារៀន

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Bodia Spa

ស្ប៉ា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Bodia Cambodian Apothecary

ហាងលក់គ្រឿងសំអាង

បញ្ចុះតំលៃ២,០០០៛

123 Food & Drink

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ២០%

Boost Juice

ហាងលក់ទឹកផ្លែឈើស្រស់

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Motor +

ហាងលក់គ្រឿងបន្លះម៉ូតូ

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

SUNWAY HOTEL

សណ្ឋាគារ