វិទូគ្រឿងសមុទ្រស្រស់

ភោជនីយដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រ

Address
#39, St.242, ចតុមុខ, ភ្នំពេញ
Comment
បើចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ សូមកុំភ្លេចវិទូ តំលៃថោកសមរម្យ ព្រមទាំងបញ្ចុះតំលៃទៀតណា!
Business Hours
3:00PM - 11:00PM
TEL :
0965111123 (ខ្មែរ រឺ អង់គ្លេស) / 012495929(ខ្មែរ)
Web Site :
https://www.facebook.com/Vitou-Seafood-1109302015802040/

GET COUPON

Gallery

How to use

STEP1:
Click on button "GET COUPON"
STEP2:
Click on button "GET COUPON". if you want to print the coupon directly from COUPON KING.
STEP3:
Just show your printout coupon or the image of the coupon on your smartphone to the staff, then you will get a discount.