យ៉ាង

ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់

Address
ផ្ទះលេខ19,​​ ផ្លូវ. 360, បឹងកេងកង៣, ភ្នំពេញ
Comment
ការរចនាម៉ូត, ការផលិត, ការបង្រៀន
ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដោយអ្នកច្នៃប្រឌិតកម្ពុជាដែលជាអ្នករចនាម៉ូតតាំងពីឆ្នាំ 2009
Business Hours
8:00 AM - 8:00 PM
TEL :
096 76 76 789 / 076 76 76 789
Web Site :
https://www.facebook.com/yangphnompenh/

GET COUPON

Gallery

How to use

STEP1:
Click on button "GET COUPON"
STEP2:
Click on button "GET COUPON". if you want to print the coupon directly from COUPON KING.
STEP3:
Just show your printout coupon or the image of the coupon on your smartphone to the staff, then you will get a discount.