មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ

Address
ផ្ទះលេខ 193, ផ្លូវ 208, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Comment
យើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែមានទីតាំងនៅភ្នំពេញនោះទេ យើងមានទីតាំងមួយកន្លែងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប។
Business Hours
ច័ន្ទ-សៅរ៏ ៨ព្រឹក-១២ថ្ងៃ & ២ថ្ងៃ-៦ល្អាច
TEL :
០២៣ ២១ ២៩ ០៩ / ០១២ ៦៦ ៥៥ ៣៣
Web Site :
http://www.imiclinic.com/

GET COUPON

Gallery

How to use

STEP1:
Click on button "GET COUPON"
STEP2:
Click on button "GET COUPON". if you want to print the coupon directly from COUPON KING.
STEP3:
Just show your printout coupon or the image of the coupon on your smartphone to the staff, then you will get a discount.