មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ

Address
ផ្ទះលេខ 148A, វិថីម៉ៅសេទុង, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Comment
យើងមានអ្នកជំនាញទន្តពេទ្យជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងតំលៃពិសេស។
Business Hours
-
TEL :
០២៣ ៩៨៧ ១១១ / ០៩២ ៩៥៩ ៧៨៩
Web Site :
www.kampuchea-dental.com

GET COUPON

Gallery

How to use

STEP1:
Click on button "GET COUPON"
STEP2:
Click on button "GET COUPON". if you want to print the coupon directly from COUPON KING.
STEP3:
Just show your printout coupon or the image of the coupon on your smartphone to the staff, then you will get a discount.